Zdjęcia z rozdania nagród laureatom konkursu. pt. Wy, którzy Rzeczypospolitą władaliście – premierzy II Rzeczpospolitej.