krs

Wspomóż Fundację Bartla:

 

Dnia 16 kwietnia 2008 roku w Kancelarii Notarialnej Andrzeja Ciby w Krakowie, aktem notarialnym została powołana Fundacja imienia Profesora Kazimierza Bartla. Została ona utworzona z inicjatywy córki profesora – Pani Cecylii Bartel.
Celem Fundacji jest wszechstronne wspieranie rozwoju szkolnictwa w Rzeczypospolitej Polskiej głównie poprzez:

1. Wspomaganie rozwoju naukowego dzieci i młodzieży,
a w szczególności studentów szkół wyższych

2. Rozpowszechnianie osiągnięć wiedzy

3. Pogłębianie wiedzy społeczeństwa na temat historii Polski,
ze szczególnym uwzględnieniem okresu dwudziestolecia
międzywojennego, w tym utrwalanie pamięci o profesorze
Kazimierzu Bartlu i jego działalności

4. Propagowanie edukacji dzieci i młodzieży

5. Wspieranie rozwoju polskiej nauki, poprzez wspieranie młodzieży uczącej się

6. Fundowanie nagród jednorazowych oraz stypendiów i wyjazdów
szkoleniowo–naukowych dla zdolnej młodzieży z różnych
środowisk – w tym zaniedbanej kulturowo a wykazującej
zainteresowanie problematyką i historią Polski oraz dziejami Narodu Polskiego

 

Statut Fundacji im. Profesora Kazimierz Bartla
do pobrania tutaj -»