Nadanie pracowni informatycznej imienia prof. Kazimierza Bartla

W Zespole Szkół Ogólnokształacących Sportowych nr II w Krakowie nadano imię prof. Kazimerza Bartla sali komputerowej. Tę podnosłą uroczystość swoją obecnością zaszczyciła córka profesora Cecylia Bartel, wykład na temat działalności premiera wygłosił prof. Tomasz Gąsowski, oprawę artystyczną zapewnili uczniowie szkoły, były piosenki lwowskie, tańce oraz deklamacje wierszy.

zapraszamy na relację filmową:

 

 

 

Projekt Myśl w ruchu. Historie poszukiwaczy marzeń

 Z ogromną radością, dumą i satysfakcją informujemy, że Fundacja im. Prof. Kazimierza Bartla przystąpiła do realizacji tanecznego programu „Myśl w ruchu. Historie poszukiwaczy marzeń”, skierowanego do dzieci i młodzieży. Realizacja programu możliwa jest dzięki dotacji otrzymanej z Instytutu Muzyki i Tańca. 

Jest to program własny Instytutu Muzyki i Tańca, prowadzony pilotażowo we Wrocławiu i Lublinie w latach 2011 – 2012. Opiera się na cyklu zajęć w ramach jednego semestru szkolnego.
 
Fundacja będzie realizować program od lutego 2013 roku do końca czerwca 2013 roku. Partnerami są: Zespół Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 (Gimnazjum 46, Szkoła Podstawowa nr 78) oraz XXX Liceum Ogólnokształcące, którego uczniowie z klas taneczno- teatralnych będą pomagać młodszym koleżankom i kolegom w pracy nad układami choreograficznymi.


Opis programu: „Myśl w ruchu. Historie poszukiwaczy marzeń
 
Projekt ma na celu zaprezentować młodzieży profesjonalną sztukę tańca oraz popularyzować kształcenie taneczne wśród uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum, dzięki współpracy z młodzieżą licealną.
 
Będziemy realizować zajęcia warsztatowe w oparciu o ideę kształcenia: mistrz – uczeń. Cotygodniowe warsztaty prowadzić będą tancerze i choreografowie z udziałem licealistów uczących się tańca współczesnego oraz innych technik tanecznych. Uczniowie liceum będą pomagać młodszym kolegom w opanowaniu wszystkich układów, a razem planujemy stworzyć przedstawienie taneczno – teatralne dla młodzieży Krakowa i okolic.  

Tuwim

Spektakl zostanie wystawiony na scenie profesjonalnego teatru.  Promowany będzie na plakatach centrum Krakowa oraz za pomocą mediów tradycyjnych i elektronicznych.
 
Uzdolniona artystycznie młodzież  otrzyma szansę realizowania ambitnego artystycznie spektaklu, pod okiem wysokiej klasy artystów i pedagogów. Przewidzianych zostało 100  godzin pracy warsztatowej  w dostosowanych salach prób, z wykorzystaniem profesjonalnych  instrumentów muzycznych.

Ważny element projektu stanowią nagrania studyjne utworów Tuwima i nagranie teledysku.  Dzięki temu młodzież uzyska szansę pracy w profesjonalnym studiu nagrań, a efekty projektu zostaną utrwalone i pojawi się możliwość szerokiej ich prezentacji. Liczymy, że będzie to materiał na tyle ambitny, że nie tylko można go będzie prezentować w rozmaitych kanałach w Internecie, ale także uda się z nim trafić do radia i telewizji.  Być może choć niektóre z przygotowanych w ramach projektu utworów Tuwima staną się młodzieżowymi przebojami?
Równolegle z działaniami warsztatowymi, projekt od pierwszych dni realizacji będzie rozwijany i prezentowany w sieci.  Na stronie internetowej projektu prezentowane będą (poprzez filmy, zdjęcia, nagrania, teksty – wykonane w dużym stopniu przez młodzież) kolejne etapy dochodzenia do celu: od pierwszych spotkań uczestników, poprzez wspólną interpretację utworów, próby, nagrania studyjne, po wielką premierę.  W ten sposób w przedsięwzięcie włączona zostanie znacznie szersza grupa osób i mamy nadzieje, że  zadziała ono  inspirująco i na innych.   

 

Zaprazamy do galerii zdjęć z finałowego spektaklu
(fot. Paweł Zechenter)